adminivan

Holz-handwerk 2022: od 12. do 15. jula u Nirnbergu

Holz-handwerk 2022: od 12. do 15. jula u Nirnbergu

U hali 11 saznaćete kako da napravite povezanu, automatizovanu fabriku koristeći visokointegrisane tehnologije i softver, čime klijenti dobijaju brzu, optimizovanu proizvodnju bez gubitka prilagodljivosti.