Administrativno – komercijalni centar

Lokacija:

Servisni Centar

Lokacija:

Predstavnici za Bosnu i Hercegovinu

Biesse High Service

Adresa
PC 96 Vitez, 72250 Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 63 771 356
Email
alan.lisica@bhservice.ba

Predstavnici za Kosovo

High Italian Technology sh.p.k

Adresa
Veternik nn, 10000 Pristina
Email
nuredin.limani@hit-ks.com