Wirutex

Wirutex projektuje, proizvodi i distribuira polikristalne dijamantske i volfram karbidne alate za obradu drveta i naprednih materijala od 1980. godine. Osnovan u Pesaru kao mala firma specijalizovana za oštrenje alata, danas je referentna tačka za kvalitetnu zanatsku proizvodnju i industriju nameštaja, uspevajući da kombinuje izuzetne proizvodne kapacitete sa veoma preciznom obradom. Proizvodi i rešenja rezultat su više od 40 godina iskustva koje je kompaniju dovelo do dubokog poznavanja materijala i tehnika obrade.
Alati koje Wirutex stvara krajnji su rezultat procesa svakodnevne komunikacije sa kupcima i dobavljačima, kao i iskustva i tehničkih veština koje se koriste kako bi se zadovoljili stvarni proizvodne zahtevi. Ovaj faktor doveo je do toga da je Wirutex izabran kao ključni tehnički partner od strane nekoliko vodećih kompanija u industriji.

Wirutex se pre svega oslanja na ljude, neprocenjivi ljudski kapital, gde iskusni profesionalci rade zajedno sa motivisanim mladima kako bi odgovorili na izazove budućnosti.

Za sva eventualna pitanja slobodno nas kontaktirajte: