Završen 54. Međunarodni sajam mašina, alata i reprometerijala za drvnu industriju

54. Međunarodni sajam mašina, alata i reprometerijala za drvnu industriju održan od 08. do 12. novembra 2016. godine