Završena 53. Međunarodna izložba mašina, alata i reprometerijala za drvnu industriju

53. Međunarodna izložba mašina, alata i reprometerijala za drvnu industriju održana od 10. do 15. novembra 2015. godine.